Ölandsmåra

Galium oelandicum (Sterner & Hyl.) Ehrend.

Vetenskapliga synonym: G. pumilum Murray ssp. oelandicum Sterner & Hyl., G. sterneri Ehrend. ssp. oelandicum (Sterner & Hyl.) Hyl.

Ølands-Snerre

Ölandsmåra Beskrivning. Ölandsmåra är en lågväxt, kal, flerårig ört med tunna, nedliggande till uppstigande stjälkar. Den växer ofta i små mattor med talrika låga, vegetativa skott. Bladen är linjära, uddspetsade, ungefär en centimeter långa, och sitter vanligen åtta i krans. De mellersta ledstyckena, mellan bladkransarna, är två till fyra centimeter långa. Ölandsmåra blommar i maj-juni, blommorna är vita med fatlik krona och sitter samlade i korta men ganska täta gyttringar. Frukterna har höga, spetsiga vårtor.
Ölandsmåra Ölandsmåra ingår i ett komplex av ganska svårskilda arter, vilket i Sverige även omfattar arterna parkmåra (G. pumilum) och backmåra (G. suecicum). Ölandsmåra kännetecknas av sitt mattformiga växtsätt med talrika, icke blommande skott, sina korta ledstycken och spetsigt vårtiga frukter. Backmåra är endast svagt mattbildande med få icke blommande skott och har långa ledstycken. Parkmåra är glesväxande och har frukter med låga vårtor.

Ölandsmåra

Utbredning. Ölandsmåra finns endast på Ölands alvar, där den är vanlig på de öppnare partierna med kalkgrus och tunt jordtäcke.

Ölandsmåra

Etymologi. Artnamnet oelandicum är en latinisering av Öland och betyder 'från Öland'.

Familj: Rubiaceae
Släkte: Galium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/galiu/galioel.html
Senaste uppdatering: 9 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg