Myskmadra

Galium odoratum (L.) Scop.

Vetenskapliga synonym: Asperula odorata L.
Svenska synonym: myska

Myske Skovmærke Tuoksumatara Woodruff Waldmeister

Myskmadra Beskrivning. Myskmadra är en flerårig ört med lång krypande jordstam och styva upprätta stjälkar. Den växer alltid i stora bestånd och kan bli upp till tre decimeter hög. Bladen är breda, ljusgröna och uddspetsade, de sitter i kransar om åtta på den fyrkantiga släta stjälken. Myskmadra blommar i maj-juni, blommorna är vita med trattlik bas och sitter samlade i glesa toppställda knippen. Frukterna är klädda med långa krokhår.
Bland de svenska mårorna (Galium) känns myskmadra lätt igen på de upprätta stjälkarna som har åtta ljusgröna blad i krans.

Myskmadra Utbredning. Myskmadra är ganska sällsynt och växer på mullrik jord i lundar och örtrika barrskogar. Arten odlas också som trädgårdsväxt och har på många platser förvildats från odling. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Myskmadra Övrigt. Myskmadra svartnar när den torkar och avger då en stark doft av kumarin, en doft som också är typisk för gräsen vårbrodd (Anthoxanthum odoratum) och myskgräs (Hierochloë odorata).

Myskmadra Etymologi. Artnamnet odoratum kommer av latinets odor (doft, lukt) och betyder välluktande, namnet syftar på att arten avger en stark kumarindoft när den torkar. Svenska namnen myskmadra och myska skall inte förväxlas med myskmåra (G. triflorum) som är en annan art i släktet måror (Galium).

Familj: Rubiaceae
Släkte: Galium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Färsk har örten nästan ingen lukt; men torkad får den stark lukt, i synnerhet i fucktigt wäder, hwarför Allmogen plägar plocka den om wåren, innan den blommar, och deraf binda kransar, dem de i Stugorne uphänga, och äfwen lägga ibland kläder, i tanka, at derigenom afhålla Mal, fast fåfängt."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/galiu/galiodo.html
Senaste uppdatering: 25 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg