Vitmåra

Galium boreale L.

Kvitmaure Trenervet Snerre Ahomatara Krossmaðra Northern Bedstraw Nördliches Labkraut

Vitmåra

Beskrivning. Vitmåra är en kal ört med styvt upprätt stjälk som kan bli upp till fem decimeter hög. Bladen sitter fyra i krans och är mörkgröna, brett lansettlika med största bredden närmast basen, trenerviga och saknar uddspets. Vitmåra blommar från juni till september. Blomställningen är grenig Vitmåra och mångblommig men ganska tät. Kronan är vit och fatlik, kronflikarna är inte uddspetsade. Frukterna är styvhåriga.
Vitmåra är en av de få arterna i släktet måror (Galium) som har styvt upprätta stjälkar och som sådan lätt att känna igen. Den mer storväxta arten stormåra (G. album) skiljs genom nedliggande Blad av vitmåra stjälkar som har åtta blad i krans, ennerviga blad med uddspets, yvigare blomställning, samt uddspetsade kronblad.

Utbredning. Vitmåra är vanlig från Skåne till Västerbotten, men mindre allmän längre norrut. Den växer i alla slags gräsmarker, i skogsbryn och på torrbackar. Vitmåra Första fynduppgift publicerades 1658 (Nordstedt 1920).

Användning. Torkad och pulveriserad rot färgar rött.

Etymologi. Artnamnet boreale betyder nordlig.

Familj: Rubiaceae
Släkte: Galium

Norden
Norra halvklotet
Färgväxt

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/galiu/galibor.html
Senaste uppdatering: 20 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg