Bildgalleri

Stormåra - Galium album Mill.


Stormåra

Gräddmåra
(G. album x verum)

Stormåra, gräddmåra
och gulmåra

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/galiu/galialb2.html
Senaste uppdatering: 30 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg