Asperula L.

Färgmåror

Beskrivning. Fleråriga, kala örter med jordstam. Stjälk uppstigande eller nedliggande, grenig, kal. Underjordiska utlöpare och stjälkbaser gulröda. Blad motsatta upptill, nedtill fyra till sex i krans, linjära eller smalt lansettlika, trubbiga. Blommor med stödblad, tretaliga, i glesa yviga knippen. Foder reducerat. Krona med lång tub, kronbräm treflikigt. Ståndare tre. Stift två. Delfrukter kala, runda.
Kromosomtal: 2n=44 (färgmåra).

Etymologi. Släktnamnet Asperula kommer av latinets asper (sträv) och betyder 'lite sträv'.

Släktet har omkring 90 arter. Bara arten färgmåra (A. tinctoria) är bofast i Sverige. Två arter med fyrtaliga blommor har påträffats tillfälligt, blåmåra (A. orientalis) och liten blåmåra (A. arvensis).

Familj: Rubiaceae

Art:
färgmåra (A. tinctoria)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/asper/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg