Rosaceae

Rosväxter

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter, eller lövfällande buskar eller träd. Blad oftast strödda, enkla eller sammansatta, vanligen med stipler. Blommor vanligen tvåkönade. Foder ibland med ytterfoder, med fyra eller fem foderblad. Kronblad fyra eller fem, sällan utan kronblad. Ståndare fem till talrika. Stift ett till flera. Fruktämnen ett till flera, fria eller förenade med varandra, ibland förenade med blomaxeln. Frukt varierande, stenfrukt (Prunus), sammelfrukt av flera små stenfrukter (Rubus), äppelfrukt (Amelanchier, Cotoneaster, Crataegus, Malus, Pyrus, Sorbus), skenfrukt innesluten i den torra (Agrimonia, Sanguisorba) eller köttiga blomaxeln (Rosa), baljkapsel (Sorbaria, Spiraea), eller hos övriga släkten med nötter fästa direkt på blomaxeln. Hos Fragaria är blomaxeln köttig och röd (en skenfrukt).

Familjen har 107 släkten och 3100 arter spridda över hela världen. I Sverige finns 22 släkten och över 80 arter, till exempel rosor (Rosa), daggkåpor (Alchemilla), hagtornar (Crataegus), häggmisplar (Amelanchier), oxbär (Cotoneaster), hägg (Prunus padus), slån (Prunus spinosa), rönn (Sorbus aucuparia), oxel (Sorbus intermedia), tok (Potentilla fruticosa), humleblomster (Geum rivale) och fjällsippa (Dryas octopetala). Några av våra bästa bär och frukter kommer också från familjen, som apel (Malus domestica ), päron (Pyrus communis), jordgubbe (Fragaria x ananassa), smultron (F. vesca), hjortron (Rubus chamaemorus), hallon (R. idaeus), åkerbär (R. arcticus), björnbär (Rubus sect. Rubus), plommon (Prunus domestica), och förädlade former av sötkörsbär (P. avium) och surkörsbär (P. cerasus).
Förutom de ovan uppräknade nyttoväxterna kan ockå nämnas kvitten (Cydonia oblonga), mispel (Mespilus germanica) och japansk mispel (Eriobotrya japonica). Många andra rosväxter odlas som prydnadsväxter, till exempel rosenkvitten (Chaenomeles), spireor (Spiraea), pärlbuske (Exochorda racemosa), eldtorn (Pyracantha coccinea), plymspirea (Aruncus dioicus) och kerria (Kerria japonica).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Agrimonia - småborrar
Alchemilla - daggkåpor
Amelanchier - häggmisplar
Aphanes - jungfrukammar
Aruncus - plymspireor
Cotoneaster - oxbär
Crataegus - hagtornar
Dryas - fjällsippor
Filipendula - älggräs
Fragaria - smultron
Geum - nejlikrötter
Malus - aplar
Potentilla - fingerörter
Prunus - prunusar
Pyrus - päron
Rosa - rosor
Rubus - rubusar
Sanguisorba - pimpineller
Sibbaldia - dvärgfingerörter
Sorbaria - rönnspireor
Sorbus - oxlar
Spiraea - spireor


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/welcome.html
Senaste uppdatering: 16 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg