Sorbus L.

Oxlar

Beskrivning. Lövfällande träd eller buskar. Blad grunt flikiga eller parbladiga med uddblad, kant sågtandad. Blommor tvåkönade, i kvastlika samlingar. Foder utan ytterfoder. Kronblad fem, vita till gräddvita. Ståndare talrika. Stift två eller tre. Frukt en liten röd äppelfrukt.
Kromosomtal: 2n=34 (rönn), 2n=51 (avarönn), 2n=68 (finnoxel, klippoxel, norskoxel, oxel).

Övrigt. Av de svenska arterna är det bara rönn (S. aucuparia) som är diploid och har sexuell förökning. Övriga arter är så kallade apomikter, det vill säga de kan sätta frö utan föregående befruktning.
Blommornas söta kvalmiga doft härrör från trimetylamin, ett ämne som också finns hos hagtornar (Crataegus) och liguster (Ligustrum vulgare).

Etymologi. Släktnamnet Sorbus användes redan av Cato (Lid 1985).

Släktet har omkring 85 arter. Nio arter förekommer vildväxande i Sverige men bara två av dem, rönn (S. aucuparia) och oxel (S. intermedia), är vanliga, de övriga är sällsynta.
Många andra arter och hybrider odlas i trädgårdar och parker, till exempel amerikansk rönn (S. americana), pärlrönn (S. koehneana) och vitoxel (S. aria).

Familj: Rosaceae

Arter:
avarönn (S. teodori)
balkanoxel (S. graeca)
fagerrönn (S. meinichii)
finnoxel (S. hybrida)
klippoxel (S. rupicola)
norskoxel (S. norvegica)
oxel (S. intermedia)
rönn (S. aucuparia)
vitoxel (S. aria)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/sorbu/welcome.html
Senaste uppdatering: 16 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg