Avarönn

Sorbus teodori Liljef.

Svenska synonym: hedlundsrönn

Hedlundrogn Svensk Røn Teodorinpihlaja

Avarönn Beskrivning. Avarönn är ett småväxt träd eller buske som inte blir mer än ett par meter högt. Barken är slät och gråbrun. Bladen är omkring en decimeter långa med parbladig bladskiva som består av fyra eller fem par fria småblad och en ganska liten, spetsigt trekantig ändflik. De är mörkgröna på ovansidan och mer eller mindre filthåriga på undersidan. Stiplerna är skärformiga med tandad kant. Avarönn blommar i juni, blommorna är gulvita och sitter i plattade klaselika samlingar. Frukten är röd.
Avarönn ingår i ett komplex av svårskilda apomiktiska småarter utan könlig befruktning, vilka skiljs genom en tämligen konstant variation i bladformen. Avarönn kännetecknas av att bladen liknar dem hos rönn (S. aucuparia) men med ett brett, spetsigt uddblad. Den liknar finnoxel (S. hybrida), men den senare har blad med stor ändflik och endast ett till tre par fria småblad. Arten fagerrönn (S. meinichii) är mycket lik avarönn, men skiljs från denna genom rundtrubbig ändflik på bladen. De två ansågs tidigare vara en och samma art varför utbredningskartan visar kollektivartens utbredning.

Utbredning. Avarönn är mycket sällsynt och finns endast på Fårö på Gotland. Den växer på torra kalkrika ängsbackar och i skogsbryn. Första fynduppgift är från Fårö, Gotland och publicerades av A. Liljefors 1953. Arten hittades den 16 september 1950 och beskrevs som ny för vetenskapen av Liljefors i artikeln Studies on propagation, embryology, and pollination in Sorbus (Acta Hortii Bergiani 16: 277-329. 1953).

Etymologi. Artnamnet teodori hedrar Uppsalaprofessorn Teodor Hedlund (1861-1953). Det svenska namnet avarönn föreslogs av Gösta Fåhræus i en artikel i Svensk Botanisk Tidskrift 74 (1980), där han skriver att "Personligen vill jag dock föreslå avarönn. Ava är den klassiska lokalen för den apomiktiska Sorbus teodori, även om numera tyngdpunkten för dess utbredning har förflyttats något längre västerut på Fårö".

Familj: Rosaceae
Släkte: Sorbus

Norden
Fridlyst
Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/sorbu/sorbteo.html
Senaste uppdatering: 30 Augusti 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg