Klippoxel

Sorbus rupicola (Syme) Hedl.

Vetenskapliga synonym: S. aria auct., S. salicifolia (Hartm.) Hedl.
Svenska synonym: vitoxel

Bergasal Klippe-Røn

Klippoxel Beskrivning. Klippoxel är ett litet träd eller buske som kan bli omkring fyra meter högt men som vanligen är lägre. Bladen är enkla, omkring en decimeter långa, med smalt omvänt äggrund bladskiva som är bredast ovan mitten och som har sågad kant och sju till nio par sidonerver. De är mörkgröna på ovansidan och nästan snövita av tät filtartad behåring på undersidan. Klippoxel blommar i juni, blommorna är vita och sitter i ganska glesa rundade klasar. Frukten är elliptisk och drygt en centimeter lång med fadd smak.
Klippoxel karaktäriseras av enkla blad som är bredast ovan mitten och som har mörk ovansida och vit undersida. Den kan förväxlas med arten norskoxel (S. norvegica) som skiljs genom brett elliptiska blad med vasst dubbelsågad kant. Snarlik är också den ofta odlade och i vissa trakter naturaliserade arten vitoxel (S. aria) vars blad är bredast på eller nedanför mitten och har mer än tio par sidonerver.

Klippoxel

Utbredning. Klippoxel är sällsynt och har spridda förekomster i södra Sverige, från Kullaberg i Skåne till Uppland. Arten växer i soliga bergbranter, klippor och hällmarker. Första fynduppgift är från Torsby i Bohuslän och publicerades 1747 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet rupicola kommer av latinets rupes (klippa) och incola (invånare) och betyder 'lever på klippor'. Äldre litteraturuppgifter om vitoxel (S. aria) syftar ofta på klippoxel eller norskoxel (S. norvegica) som båda förr inkluderades i vitoxel. Vitoxel i strikt mening är dock en syd- och mellaneuropeisk art som ibland förekommer i odling och kan påträffas förvildad.

Familj: Rosaceae
Släkte: Sorbus

Norden
Norra halvklotet
Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/sorbu/sorbrup.html
Senaste uppdatering: 16 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg