Norskoxel

Sorbus norvegica Hedl.

Vetenskapliga synonym: S. aria auct., S. obtusifolia (DC.) Hedl.
Svenska synonym: norsk oxel, vitoxel

Norsk asal Norsk Røn

Norskoxel Beskrivning. Norskoxel är ett litet träd eller buske som kan bli omkring fyra meter högt. Bladen är enkla, omkring en decimeter långa och har en brett elliptisk bladskiva som är bredast ovan mitten och som har vasst sågad kant med framåtriktade tänder och åtta till elva par sidonerver. Bladens ovansida är mörkgrön och undersidan är vitt filthårig. Norskoxel blommar i juni, blommorna är vita och sitter i ganska glesa rundade klasar. Frukten är rundad och drygt en centimeter lång med fadd smak.
Norskoxel karaktäriseras av sina enkla, ganska breda blad som är bredast ovan mitten och har mörk ovansida och vit undersida. Den kan främst förväxlas med arten klippoxel (S. rupicola) som dock skiljs genom smalt omvänt äggrunda blad med trubbsågad kant. Norskoxel kan också förväxlas med den ofta odlade och ibland naturaliserade arten vitoxel (S. aria) vars blad är bredast på eller nedanför mitten och har mer än tio par sidonerver.

Utbredning. Norskoxel är sällsynt och har spridda förekomster i Bohuslän och Dalsland. Arten växer i soliga bergbranter, klippor och hällmarker. Första fynduppgift är osäker då norskoxel förr inkluderades i vitoxel (S. aria). Den beskrevs som egen art först år 1914.

Etymologi. Artnamnet norvegica betyder norsk. Äldre litteraturuppgifter om vitoxel (S. aria) syftar ofta på norskoxel eller klippoxel (S. rupicola). Båda de sistnämnda arterna inkluderades förr i vitoxel som dock är en syd- och mellaneuropeisk art som ibland förekommer i odling och kan påträffas förvildad.

Familj: Rosaceae
Släkte: Sorbus

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/sorbu/sorbnor.html
Senaste uppdatering: 16 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg