Fagerrönn

Sorbus meinichii (Lindeb.) Hedl.

Fagerrogn Fager-Røn

Beskrivning. Fagerrönn är ett småväxt träd eller buske som inte blir mer än ett par meter högt. Barken är slät och gråbrun. Bladen är omkring en decimeter långa med parbladig bladskiva som består av fyra eller fem par fria småblad och en ganska liten trubbigt trekantig ändflik. De är mörkgröna på ovansidan och mer eller mindre filthåriga på undersidan. Stiplerna är skärformiga med tandad kant. Fagerrönn blommar i juni, blommorna är gulvita och sitter i plattade klaselika samlingar. Frukten är röd.
Fagerrönn ingår i ett komplex av svårskilda apomiktiska småarter utan könlig befruktning, vilka skiljs genom en tämligen konstant variation i bladformen. Fagerrönn kännetecknas av att bladen liknar dem hos rönn (S. aucuparia) men med ett bredare uddblad. Den liknar avarönn (S. teodori) men denna skiljs genom spetsig ändflik på bladen. Arten finnoxel (S. hybrida) har endast ett till tre par fria småblad och en stor ändflik.

Utbredning. Fagerrönn är mycket sällsynt och finns endast på Gotland. Den växer på torra kalkrika ängsbackar och skogsbryn.

Etymologi. Artnamnet meinichii hedrar norrmannen Hans Thomas Meinich (1819-1878).

Familj: Rosaceae
Släkte: Sorbus

Norden
Norra halvklotet
Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/sorbu/sorbmei.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg