Oxel

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

Vetenskapliga synonym: S. scandica (L.) Fr., S. suecica (L.) Krok & Almq.
Svenska synonym: vanlig oxel, svensk oxel

Svensk asal Selje-Røn Ruotsinpihlaja Swedish Whitebeam

Oxel Beskrivning. Oxel är ett lövfällande träd som med tiden kan bli stort, men som växer långsamt. Vinterknopparna är grön- eller brunaktiga och klibbiga. Bladen är grunt parflikiga, inte parbladiga som hos rönn (S. aucuparia), de är gulgråulliga på undersidan och har sågtandad kant. Oxel blommar i juni med vita blommor som sitter i plattade klasar. Frukterna mognar under september-oktober och är röda, elliptiska och har få korkporer. De har ett mjöligt gulaktigt fruktkött, enligt Nyman (1868) är de "ätliga, om också icke någon särdeles läcker spis".
Oxel, blommor Oxel känns igen på de de grunt parflikiga bladen med gulgråullig undersida.

Största. En oxel kan bli upp till 20 meter hög med en upp till 30 meter vid krona. Största uppmätta stamomkrets är drygt fem meter.

Oxel Utbredning. Oxel förekommer mindre allmänt från Skåne till Uppland, längre norrut är den sällsynt. Den växer vanligen i skogsbackar gärna på bergig mark, men den är också ofta planterad runt gårdar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Oxel Användning. Oxel är vanlig i odling och har också planterats som vårdträd. Veden är hård och har bland annat använts till hjulaxlar, block och trissor. Frukterna kan kokas till gelé, eller torkas och malas till nödbröd.

Oxel, frukter Etymologi. Artnamnet intermedia kommer av latinets inter (mellan) och medium (mitt), namnet betyder intermediär, mellanstående. Förr ansågs oxeln vara ett mellanting mellan rönn (S. aucuparia) och vitoxel ( S. aria).

Familj: Rosaceae
Släkte: Sorbus

Norden
Norra halvklotet
Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bären äro smakelige at äta; men hafwa den olägenheten, at de förorsaka mycket wäder. Af torkade bären kan bröd bakas, brännewin brännas, och dricka bryggas."

Ur Flora Oeconomica av Carl von Linné (1749)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/sorbu/sorbint.html
Senaste uppdatering: 7 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg