Balkanoxel

Sorbus graeca (Spach) Kotschy

Balkan-Røn

Beskrivning. Balkanoxel är en buske eller litet träd som kan bli upp till fyra meter högt. Bladen är breda och nästan helt runda med sex till nio par bladnerver och brett kilformad bas. Den största bredden ligger omkring mitten eller strax ovanför. Bladundersidan är vitfiltad och bladkanten är sågad med korta raka tänder. Balkanoxel blommar i juni. Blommorna sitter i kvastlika samlingar och har gräddvita kronblad. Frukten är röd, nästan rund och har i regel ganska få korkporer.
Balkanoxel kännetecknas av rundade blad med vitfiltad undersida och enkelsågad bladkant. Den liknar mest arterna vitoxel (S. aria), klippoxel (S. rupicola) och norskoxel (S. norvegica), men dessa har mer långsträckta blad, samt frukter med många korkporer.

Utbredning. Balkanoxel är sällsynt och förekommer naturaliserad på Gotland där den växer på kalkhällmarker. Arten härstammar från Sydösteuropa. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades 1982 av Gösta Fåhraeus och Stig Högström i artikeln Sorbus graeca - en förbisedd vitoxelart i Gotlands flora (Rindi 2(2): 3-7).

Etymologi. Artnamnet graeca kommer av Graecia, en latinisering av Grekland, och betyder grekisk.

Familj: Rosaceae
Släkte: Sorbus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/sorbu/sorbgra.html
Senaste uppdatering: 20 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg