Vitoxel

Sorbus aria (L.) Crantz

Sølvasal Aksel-Røn Common Whitebeam Echte Mehlbeere

Beskrivning. Vitoxel är ett ganska storväxt träd som kan bli över tio meter högt. Barken är mörkgrå. Bladen är enkla, omkring en decimeter långa, med brett elliptisk bladskiva som är bredast på eller nedanför mitten och som har vasst dubbelsågad kant med framåtriktade tänder och tio till fjorton par sidonerver. De är mörkgröna på ovansidan och vitfiltade på undersidan. Vitoxel blommar i maj-juni, blommorna är vita och sitter i ganska glesa rundade klasar. Frukten är röd, elliptisk och drygt en centimeter lång med fadd smak.
Vitoxel karaktäriseras av sina enkla, ganska breda blad som är bredast vid mitten och har mörk ovansida och vit undersida. Den kan förväxlas med arterna klippoxel (S. rupicola) och norskoxel (S. norvegica) som dock båda har blad som har sin största bredd ovan mitten.

Utbredning. Vitoxel är en ofta odlad art som sällsynt förekommer naturaliserad i Sverige. Den växer på kulturmark, i soliga bergbranter och på klippor. Arten hör ursprungligen hemma i Syd- och Mellaneuropa. Första fynduppgift är osäker då de båda arterna norskoxel (S. norvegica) och klippoxel (S. rupicola) förr inkluderats i Sorbus aria. Den första uppgiften om vitoxel i strikt mening är troligen en uppgift från Gotland som publicerades 1963 (Hylander 1971).

Användning. Vitoxel odlas ofta i klippta häckar och som solitärträd. Flera namnsorter förekommer i handeln, till exempel sorten 'Lutescens' med gulaktiga frukter och 'Magnifica' med glänsande mörkgrön bladovansida.

Etymologi. Artnamnet aria är ett grekiskt växtnamn som användes redan av Theofrastos. Både det svenska namnet vitoxel liksom det vetenskapliga namnet Sorbus aria har i äldre litteratur använts om arterna klippoxel (S. rupicola) och norskoxel (S. norvegica).

Familj: Rosaceae
Släkte: Sorbus

Norra halvklotet
Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/sorbu/sorbari.html
Senaste uppdatering: 16 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg