Rönnspirea

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun

Vetenskapliga synonym: Spiraea sorbifolia L.

Rognspirea Tusindtop Pihlaja-angervo Sorbaria

Rönnspirea Beskrivning. Rönnspirea är en lövfällande, medelstor buske som kan bli upp till två meter hög. Arten har krypande jordstammar och bildar ofta stora bestånd. Grenarna är upprätta, med strödda blad. Bladen är parbladiga med upp till tolv par småblad och ett uddblad, vid basen sitter stipler. Småbladen är oskaftade och vasst sågtandade. Rönnspirea blommar från juni till augusti med små vita blommor som sitter i täta pyramidformiga blomställningar. Rönnspirea Blommorna är tvåkönade och har talrika ståndare och vanligen fem stift. Frukten består av oftast fem, fint håriga baljkapslar.
Rönnspirea kan förväxlas med spireor (Spiraea), men de senare har enkla blad och saknar stipler. Arten plymspirea (Aruncus dioicus) är örtartad, har flera gånger trefingrade blad, samt enkönade blommor med han- och honblommor på olika plantor.

Rönnspirea i frukt

Utbredning. Rönnspirea är en odlad art som kan påträffas förvildad. Arten är härdig i nästan hela landet. Den hör ursprungligen hemma i Norra Asien. Första fynduppgift som förvildad är från Blekinge och publicerades 1941, det finns dock äldre insamlingar av arten bland annat från Värmland (Hylander 1971).

Rönnspirea, fjolårsfrukter

Användning. Rönnspirea är vanlig i odling och odlas som prydnadsbuske eller som häckväxt i trädgårdar och parker.

Etymologi. Artnamnet sorbifolia kommer av Sorbus, som är det vetenskapliga namnet på släktet oxlar, och latinets folium (blad). Både det vetenskapliga artepitetet och det svenska namnet syftar på bladens likhet med rönnens (Sorbus aucuparia) blad.

Familj: Rosaceae
Släkte: Sorbaria

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/sorba/sorbsor.html
Senaste uppdatering: 13 november 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg