Dvärgfingerört

Sibbaldia procumbens L.

Svenska synonym: sibbalds-ört

Trefingerurt Trefingerurt Närvänä Fjallasmári Sibbaldia Alpen-Gelbling

Dvärgfingerört Beskrivning. Dvärgfingerört är en flerårig, lågväxt, grågrön ört med trefingrade blad och oansenliga blommor. Stjälkarna är vanligen nedliggande och utgår från en förvedad jordstam, tuvorna omges ofta av vissnade fjolårsblad. Bladen är långskaftade och de tre småbladen är tretandade upptill, vilket är karaktäristiskt för arten. Dvärgfingerört blommar i juli-augusti med små blommor, blommorna har fem gula kronblad som är kortare än foderbladen och vanligen fem ståndare. Frukten är en liten glänsande nöt.
Dvärgfingerört Dvärgfingerört påminner mest om en fingerört, men skiljs lätt från arterna i släktet fingerörter (Potentilla) genom att de senare har blommor med fler än tolv ståndare.

Dvärgfingerört Utbredning. Dvärgfingerört är en vanlig fjällväxt som förekommer i fjälltrakterna från Dalarna till Torne Lappmark, sällsynt kan den också påträffas i skogslandet nedanför fjällen. Den växer på lågvuxen gräsmark, ofta på grus, vid snölegor och bäckstränder. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Linné år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet procumbens betyder nedliggande och syftar på växtsättet.

Familj: Rosaceae
Släkte: Sibbaldia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Sibbalds-örten saknar visserligen egentlig fägring, men bidrager likväl till de klippiga fjellens grönskande beklädnad och dymedelst att göra dem mindre ödsliga. Linné anmärkte den, första gången som svensk, under sin lappska resa och lemnade i Flora Lapponica en närmare beskrifning på densamma."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/sibba/sibbpro.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg