Sanguisorba L.

Pimpineller

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälkar upprätta. Blad parbladiga med uddblad, småblad tandade. Stipler tydliga. Blommor en- eller tvåkönade, samlade i täta, klotformade till avlånga huvudlika ax. Foderblad fyra, ytterfoder saknas. Kronblad saknas. Ståndare fyra eller talrika. Stift ett till tre. Frukt torr, nötlik, kantig med fyra lister eller vingkanter, yta slät eller nätmönstrad. Frön ett eller två.
Kromosomtal: 2n=28 (blodtopp), 2n=28, 56 (pimpinell).

Etymologi. Släktnamnet Sanguisorba kommer av latinets sanguis (blod) och sorbere (suga upp). Före Linnés tid kallades detta släkte Pimpinella, ett namn som numera används på släktet bockrötter i familjen flockblommiga växter (Apiaceae).

Släktet har omkring tio arter. I Sverige förekommer de två arterna blodtopp (S. officinalis) och pimpinell (S. minor), men ytterligare ett par arter har påträffats tillfälligt.

Familj: Rosaceae

Arter:
blodtopp (S. officinalis)
pimpinell (S. minor)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/sangu/welcome.html
Senaste uppdatering: 15 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg