Pimpinell

Sanguisorba minor Scop.

Vetenskapliga synonym: Poterium sanguisorba L., Sanguisorba dictyocarpa (Spach) Franch., S. minor Scop. ssp. dictyocarpa (Spach) Briq. (ssp. minor), Poterium polygamum Waldst. & Kit., Sanguisorba minor Scop. ssp. muricata Briq., S. muricata Gremli (ssp. polygama)
Svenska synonym: pimpinella, äkta pimpinell (ssp. minor), vingpimpinell, vingkantad pimpinell (ssp. polygama)

Pimpernell Bibernelle Pikkuluppio Salad Burnet (ssp. minor), Fodder Burnet (ssp. polygama) Kleiner Wiesenkopf

Pimpinell Beskrivning. Pimpinell är en flerårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är upprätt och bladen är parbladiga med vanligen fem till sju par småblad och ett uddblad. Småbladen är sågtandade och har blågrön undersida. Blomstjälkar och bladskaft är ofta rödaktiga. Pimpinell blommar i juni-juli med små grönbruna blommor som sitter i täta huvudlika ax. Blommorna är vanligen enkönade med talrika ståndare eller två eller tre stift. Arten är sambyggare med honblommor upptill och hanblommor eller tvåkönade blommor nertill i blomaxet. Blomman har fyra grönbruna foderblad men inga kronblad. Frukten är innesluten i blomaxeln och blir torr och nötlik, den är kantig med fyra längsgående lister eller vingkanter och innehåller vanligen två frön. I Sverige förekommer två underarter, äkta Pimpinell pimpinell (ssp. minor) och vingpimpinell (ssp. polygama (Waldst. & Kit.) Holub). Den förstnämnda har frukter med låga kantlister och lågt nätmönstrad yta, medan den senare har vingkantade frukter med grovt mönstrad yta.
Den andra arten i släktet, blodtopp (S. officinalis), skiljs genom sina rödbruna tvåkönade blommor som har fyra ståndare och ett stift, samt enfröiga frukter som är vingkantade med slät yta.

Pimpinell

Utbredning. Pimpinell förekommer sällsynt i södra Sverige upp till Uppland. Den växer i torra ängar och backar. Första fynduppgift är från Limhamn, Skåne och publicerades i Botaniska Notiser 1841 (Nordstedt 1920).

Användning. Blad av pimpinell användes under 1700-talet för att krydda vin och sallat, vilket är omskrivet bland annat av Bellman. Hoffberg (1792) skriver följande om pimpinell: "Kryddsmakande: lägges på rödt win och sallat, deraf smaken förbättras".

Etymologi. Artnamnet minor betyder mindre. Svenska namnet pimpinell, eller det äldre pimpinella, skall inte förväxlas med det vetenskapliga namnet på släktet bockrötter, Pimpinella, från familjen flockblommiga växter (Apiaceae).

Familj: Rosaceae
Släkte: Sanguisorba

Norden (ssp. minor)
Norden (ssp. polygama)
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Hvila vid denna källa,
Vår lilla Frukost vi framställa;
Rödt Vin med Pimpinella
Och en nyss skuten Beccasin."

Ur Fredmans epistel N:o 82. av Carl Michael Bellman (Fredmans epistlar, 1790)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/sangu/sangmin.html
Senaste uppdatering: 15 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg