Krypbjörnbär

Rubus subg. Rubus sect. Corylifolii

Vetenskapliga synonym: 'R. coryliifolius', 'Rubi corylifolii'

Bjønnbær Brombær Bramble, Blackberry Brombeere

Beskrivning. Krypbjörnbären ser ut som de egentliga björnbären (Rubus subg. Rubus sect. Rubus) och har uppstått genom hybridisering mellan björnbär och blåhallon (R. caesius). De är halvbuskar med oftast fem- eller sjufingrade blad, lansettlika stipler, och ofta dåligt utvecklade matta, svarta eller rödsvarta frukter.

Övrigt. Krypbjörnbären är mycket mångformiga och systematiken inom denna grupp är svårbemästrad. Tidigare sammanfattades de så kallade krypbjörnbären under namnet Rubus coryliifolius eller ibland kollektivt Rubi corylifolii.

Etymologi. Det vetenskapliga namnet Corylifolii kommer av Corylus, som är det vetenskapliga namnet på släktet hasslar, och folium (blad). Namnet syfter på att småbladen ofta liknar hasselns (Corylus avellana) blad.

I Sverige finns drygt 20 småarter av krypbjörnbär.

Familj: Rosaceae
Släkte: Rubus

Arter:
blekingebjörnbär (R. hylanderi)
bohusjörnbär (R. dissimulans)
bornholmsbjörnbär (R. lidforssii)
borstbjörnbär (R. fabrimontanus)
daggbjörnbär (R. glauciformis)
filtbjörnbär (R. lagerbergii)
fintandat björnbär (R. decurrentispinus)
gyllenbjörnbär (R. aureolus)
hallandsbjörnbär (R. hallandicus)
hallonbjörnbär (R. pruinosus)
hasselbjörnbär (R. wahlbergii)
hjärtbjörnbär (R. cyclomorphus)
hårbjörnbär (R. camptostachys)
knippbjörnbär (R. fasciculatus)
lindbjörnbär (R. tiliaster)
lindblomsbjörnbär (R. mortensenii)
naggbjörnbär (R. lamprocaulos)
polabiskt björnbär (R. walsemannii)
rosenbjörnbär (R. rosanthus)
slätbjörnbär (R. eluxatus)
spetsbjörnbär (R. gothicus)
svenskt björnbär (R. suecicus)
västkustbjörnbär (R. norvegicus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rubus/rubucor.html
Senaste uppdatering: 15 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg