Filtros

Rosa tomentosa Sm.

Vetenskapliga synonym: R. scabriuscula Sm.
Svenska synonym: luddros

Langstilket Filt-Rose Harsh Downy-rose Filz-Rose

Beskrivning. Filtros är en rikt förgrenad buske som kan bli ett par meter hög. Barken är gråbrun med hårda, svagt böjda taggar, årsskotten har talrika böjda taggar. Bladen är grågröna, håriga och klädda med körtelhår på undersidan och avger en tydlig hartslukt. Småbladen är något spetsiga med en dubbelsågad bladkant som har körtlar på bladtänderna. Filtros blommar i juni-juli. Blommorna sitter få tillsammans på ganska långa skaft, de har rosa kronblad och flikiga foderblad som efter blomningen är utstående. Märkena är glest håriga och bildar ett glest bukettlikt huvud som ligger löst mot blomaxeln. Stiftkanalen är mycket smal, endast en millimeter bred. Nyponen är kala eller håriga, rundat elliptiska och tydligt kortare än sina skaft.
Filtros karaktäriseras av bladens hartslukt samt av att nyponen är tydligt kortare än sina skaft. Den liknar mest den vanligare arten luddros (R. sherardii), som dock skiljs genom att märkena är täthåriga och bildar ett kompakt halvklotformat huvud som är tätt tryckt mot blomaxeln, samt att stiftkanalen är bredare, omkring två millimeter. Arten hartsros (R. villosa) skiljs främst genom att nyponen är kortare än sina skaft.

Utbredning. Filtros är mycket sällsynt och är endast känd från östra Skåne där den uppges växa i busksnår.

Övrigt. Arten har tidigare sammanblandats med arten luddros (R. sherardii), och namnen filtros och luddros har använts på båda arterna, liksom det vetenskapliga namnet Rosa tomentosa.

Etymologi. Artnamnet tomentosa kommer av latinets tomentum (filt) och betyder filthårig.

Familj: Rosaceae
Släkte: Rosa

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosatom.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg