Äppelros

Rosa rubiginosa L.

Vetenskapliga synonym: R. eglanteria L.

Eplerose Æble-Rose Viiniruusu Sweet-briar Wein-Rose

Äppelros

Beskrivning. Äppelros är en storväxt, rikt grenig buske som kan bli upp till tre meter hög. Stammarna är, särskilt nedtill, tätt klädda med både böjda grova och raka fina taggar. Bladen har rundade småblad och är undertill tätt klädda med skaftade rödaktiga körtlar. Äppelros blommar i juni-juli. Blommorna är mättat rosa med körtelklädda flikiga foderblad, foderbladens flikar är smala och helbräddade. Nyponen är röda, kala eller håriga och har framåtriktade foderblad.
Äppelros Äppelros känns igen på sin doft, vid beröring ger den ifrån sig en stark doft av äpple och denna doft kan varma dagar ligga i luften kring buskarna. Blandningen av tätt sittande, grova och fina taggar på stammen är också typiskt för arten.

Utbredning. Äppelros är ganska sällsynt och växer på torra backar och i vägkanter i södra Sverige, från Skåne till Äppelros Gästrikland. Den har också planterats för sin väldofts skull. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Hortus Botanicus 1685 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet rubiginosa betyder rostfärgad och syftar på de rödbruna körtlarna på blad och knoppar.

Familj: Rosaceae
Släkte: Rosa

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer sparsamt i flera Rikets landskaper. Denna är Fransosernes Eglantere, som gerna planteras i lustparker, Trägårdar, wid hus, för den angenäma luckt löwen gifwa, ofta till flere alnars afstånd...
...Njuponen äro små och hårda, hwarföre de icke nyttjas i hushållen."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosarub.html
Senaste uppdatering: 12 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg