Pimpinellros

Rosa pimpinellifolia L.

Vetenskapliga synonym: R. spinosissima L.
Svenska synonym: klittros

Trollnype Klit-Rose Juhannusruusu Þyrnirós Burnet Rose Bibernell-Rose

Pimpinellros Beskrivning. Pimpinellros är en lövfällande buske med parbladiga blad, vanligen vita blommor och svarta nypon. Den har underjordiska jordstammar som gör att den bildar täta snår. Grenarna är tätt besatta med raka eller svagt böjda taggar av olika längd. Bladen har oftast två eller tre bladpar och ett uddblad. Småbladen är kala eller gleshåriga, de är små och rundade i formen, vanligen bara upp till en och en halv centimeter långa. Pimpinellros blommar i juni, blommorna är upp till fyra centimeter breda, vanligen vita, men ibland ljust rosa. Foderbladen är hela, upprätta och kvarsittande. Nyponen mognar ganska sent, de är kala och runda, först svartröda men blir senare helt svarta.
Pimpinellros Pimpinellros är lätt att känna igen på grenarnas raka taggar, de vanligen vita blommorna och de svarta nyponen. Odlade och förvildade exemplar har ofta fyllda eller halvfyllda blommor.

Utbredning. Pimpinellros tycks numera endast förekomma i Bohuslän, men fanns förr även i Halland. Pimpinellros Arten är mycket sällsynt och växer i öppna miljöer, på hedar och sandmark. Pimpinellros förekommer även förvildad på kulturpåverkad mark i södra och mellersta Sverige, men det rör sig om andra typer än den i Sverige vilt förekommande. Första fynduppgift är från Koön, Bohuslän och publicerades i Botaniska Notiser 1863 (Nordstedt 1920).

Pimpinellros

Användning. Pimpinellros odlas ofta som prydnadsbuske och det finns ett tiotal namnsorter med enkla eller dubbla blommor.

Etymologi. Artnamnet pimpinellifolia kommer av ett äldre namn på släktet pimpineller (Sanguisorba) och folium (blad).

Familj: Rosaceae
Släkte: Rosa

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är af Swenska rosor den lågaste, ty den blir äfwen i Trägårdar knapt alns hög, men wäxer så mycket tätare, och widgar sig med sine rötter, så at den ofelbart är tjenlig at plantera på jordwallar, för at fästa dem, och befordra fred...
...Uti Lustparker göra de med sina hwita mitt uti gula blommor en angenäm förändring."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosapim.html
Senaste uppdatering: 3 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg