Japansk klätterros

Rosa multiflora Thunb.

Småklatrerose Mangeblomstret Rose Many-flowered Rose Büschel-Rose

Japansk klätterros, blommor Beskrivning. Japansk klätterros är en storvuxen buske med nästan taggfria, bågböjda, gröna till brunröda grenar. Bladen är friskt gröna och har två till fem bladpar med smalt elliptiska småblad. Stiplerna är stora och ihopvuxna med bladskaftet, kanten är fransig och har långa körtelhår. Japansk klätterros blommar i juni, blommorna är förhållandevis små, omkring två centimeter breda, och sitter samlade i mångblommiga klasar. Japansk klätterros Foderbladen är korta och blir med tiden nedböjda mot nyponet. Kronbladen är rundade och vita. Nyponen är mycket små, bara en knapp centimeter långa, Japansk klätterros röda, nästan runda och kala.
Japansk klätterros ser mycket speciell ut med sina bågböjda och nästan tagglösa grenar. Genom att blommorna inte sitter enstaka utan i klasar påminner de mycket om dem hos björnbär (Rubus subg. Rubus sect. Rubus), vilka dock har stora fingrade blad och sammansatta, saftiga, svarta frukter.

Japansk klätterros, nypon Utbredning. Japansk klätterros är en ofta odlad buskros, som också används som ympstam för förädlade rosor. Den härstammar från Japan och Korea, men påträffas ibland i förvildad i södra och mellersta Sverige, eller kvarstående efter odling. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades av Örjan Nilsson i Botaniska Notiser 1967 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet multiflora betyder mångblommig och kommer av latinets multi- (mång-) och flos (blomma).

Familj: Rosaceae
Släkte: Rosa

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosamul.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg