Ryssros

Rosa jundzillii Besser

Vetenskapliga synonym: R. marginata auct.
Svenska synonym: Jundzills ros

Russisk Rose Rauhblättriger Rose

Beskrivning. Ryssros är en buske som kan bli upp till två meter hög. Stammarna har få, tunna, nästan raka taggar. Bladen är parbladiga med fem till sju småblad, de är kala eller håriga på nervernas undersida med sågad, körtelhårig kant. Ryssros blommar i juni med rosa blommor som är fem till sju centimeter breda. Blomskaften är körtelhåriga och foderbladen är flikiga, bakåtböjda och faller av tidigt. Stiften är håriga och bildar en tät kuddlik samling. Nyponen är kala eller körtelhåriga.
Ryssros karaktäriseras av sina raka eller svagt böjda taggar och vasstandad körtelhårig bladkant.

Utbredning. Ryssros har bara påträffats på Stora Karlsö under mitten på 1800-talet, men är numera försvunnen. Man har ibland ifrågasatt om arten verkligen funnits i Sverige, eller om det insamlade materialet varit feletiketterat. I Elias Fries herbarium, i vilket exemplar av arten påträffades, finns även andra märkliga fynd, till exempel buskbjörk (Betula humilis) från Småland och sträv nejlikrot (Geum hispidum) från Halland. Första fynduppgift är från Stora Karlsö och publicerades 1893 av F. Crépin i artikeln En för svenska floran ny Rosa-art (Botaniska Notiser 1893: 155).

Etymologi. Artnamnet jundzillii hedrar den polske botanisten Stanislaw Bonifacy Jundzill (1761-1847).

Familj: Rosaceae
Släkte: Rosa

Norden

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


" Bland Rosæ i E. FRIES' herb., hvilka blifvit mig tillsända af prof. TH. FRIES, hade jag nöjet finna vackra ex. af Rosa Jundzilli...

Ur En för svenska floran ny Rosa-art av F. Crépin (Botaniska Notiser 1893)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosajun.html
Senaste uppdatering: 9 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg