Västkustros

Rosa elliptica Tausch.

Vetenskapliga synonym: R. inodora Fr.
Svenska synonym: västkustros (ssp. inodora), tyskros (ssp. elliptica)

Lugtløs Æble-Rose Keilblättrige Rose

Västkustros i blom

Beskrivning. Västkustros är en buske som kan bli en till två meter hög. Stammen har stora böjda taggar men saknar fina raka taggar. Bladen är mörkgröna, körtelhåriga och svagt äppeldoftande, småbladen har en något avsmalnande bas. Västkustros blommar i juni-juli. Blommorna är ljust rosa med foderblad som saknar körtelhår. Stiftsamlingen är ganska gles och bukettformig. Nyponen är röda och foderbladen sitter utspärrade eller nedböjda. I Sverige förekommer endast underarten västkustros (ssp. inodora (Fr.) Schwertschl.) som bofast, medan huvudunderarten tyskros (ssp. elliptica) kan påträffas kvarstående efter odling.
Västkustros liknar mest äppelros (R. rubiginosa), men den senare har både kraftiga och fina raka taggar på stammen, småblad med mer rundad bas, mörkrosa blommor, körtelhåriga foderblad, samt en mycket påtaglig äppeldoft. Hybrider mellan västkustros och hartsros (R. villosa) är kända.

Utblommad västkustros

Utbredning. Västkustros har en utpräglat västlig utbredning och förekommer endast i Bohuslän och norra Halland. Den är sällsynt och växer i buskage, skogsbryn och betesmarker. Första fynduppgift är från Halland och publicerades 1814 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet elliptica betyder elliptisk och syftar på småbladens form. Underartsepitetet inodora betyder doftlös, vilket kan verka besynnerligt med tanke på dess äppeldoft, som dock är svag i jämförelse med äppelrosens (R. rubiginosa).

Familj: Rosaceae
Släkte: Rosa

Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosaell.html
Senaste uppdatering: 12 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg