Nyponros

Rosa dumalis Bechst.

Vetenskapliga synonym: R. afzeliana Fr., R. glauca Vill. ex Loisel., R. subcanina (H. Christ.) Dalla Torre & Harms, R. vosagiaca N. H. F. Desp. (ssp. dumalis), R. caesia Sm., R. coriifolia Fr., R. subcollina (H. Christ) Dalla Torre & Harms (ssp. coriifolia)
Svenska synonym: köttnypon; kal nyponros (ssp. dumalis), hårig nyponros (ssp. coriifolia)

Kjøttnype Blågrøn Rose Orjanruusu Glitros Glaucous Dog-rose Blaugrüne Rose

Nyponros

Beskrivning. Nyponros är en storväxt buske som kan bli upp till tre meter hög. Stammarna och grenarna är klädda med grova, böjda taggar. Bladen är parbladiga och blågröna, kala eller glest håriga. Nyponros blommar i juni-juli, blommorna har mörkt eller ljust rosa kronblad. Foderbladen är upprätta och sitter kvar länge. Nyponen är ovala, kala och ganska mjuka. De utskjutande täthåriga stiften bildar ett tätt halvklotformigt välvt huvud och stiftkanalen är vid. Nyponros är mycket mångformig och delas numera i två underarter, kal nyponros (ssp. dumalis) med kal bladundersida och hårig nyponros (ssp. coriifolia (Fr.) A. Pedersen) med finhårig bladundersida.
Nyponros Nyponros kan förväxlas med stenros (R. canina), den senare har dock vitaktiga blommor och hårt nypon, samt kala eller gleshåriga stift som bildar ett glest bukettlikt koniskt huvud, dess stiftkanal är dessutom mycket smal.

Nyponros

Utbredning. Nyponros är den vanliga rosarten i södra och mellersta Sverige och är allmän från Skåne till Ångermanland. Den växer i skogsbryn och hagar, eller i igenväxande ängsmark. Första fynduppgift publicerades 1816 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet dumalis betyder buskformig.

Familj: Rosaceae
Släkte: Rosa

Norden
Norra halvklotet
Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Nyponbusken förtjänar att närmare ses - den är för norden utmärkande. Betrakta dess lilla, enkla, ljusröda blomma, och känn den utomordentligt fina, nästan svaga lukten, den ädlaste likväl som luften bär...
...Nyponbusken visar väl under sin korta blomstringstid ett ganska stort antal av sina små fåbladiga blommor; den är högvuxen, ehuru spenslig, och taggar har den fullt ut så många som den sydliga och österländska släktingen. Men den är gestalten av fattigdom, vilt behag och kyskhet. Den bär på sig uttrycket av hela vår nordiska natur, samlat i en fantom."

Ur Svenska fattigdomens betydelse av Carl Jonas Love Almqvist (1838)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosadum.html
Senaste uppdatering: 12 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg