Stenros

Rosa canina L.

Vetenskapliga synonym: R. nitidula Besser (ssp. canina), R. corymbifera Borkh., R. deseglisei Boreau, R. dumetorum Thuill. (ssp. dumetorum)
Svenska synonym: nyponros, törnros, vildros; kal stenros (ssp. canina), hårig stenros (ssp. dumetorum)

Steinnype Glat Hunde-Rose (ssp. canina), Håret Hunde-Rose (ssp. dumetorum) Koiranruusu Dog-Rose Hecken-Rose (ssp. canina), Busch-Rose (ssp. dumetorum)

Stenros, blomma Beskrivning. Stenros är en storväxt buske som kan bli upp till fyra meter hög. Stammarna och grenarna är klädda med grova böjda taggar. Bladen är parbladiga, oftast kala och saknar körtelhår. Stenros blommar i juni-juli, blommorna är vita eller ljust rosa, med flikiga, nedböjda och snart avfallande foderblad. Nyponen är ovala, kala och ganska hårda. De utskjutande stiften är kala eller gleshåriga och bildar en ganska gles, bukettformig samling, stiftkanalen är smal. Stenros är mångformig och delas i två underarter, kal stenros (ssp. canina) med kal bladundersida och hårig stenros (ssp. dumetorum (Thuill.) Parm.) med finhårig bladundersida.
Stenros Stenros kan lätt förväxlas med nyponros (R. dumalis), den senare har dock mörkrosa blommor och mjukare nypon, samt täthåriga stift som bildar ett tätt huvud och dess stiftkanal är dessutom bredare.

Nypon av stenros med smal stiftkanal (till vänster), 
nypon av nyponros med bred stiftkanal till höger

Utbredning. Stenros är ganska vanlig i Sydsveriges kusttrakter, från Skåne till Uppland, men är betydligt sällsyntare i inlandet. Den växer i skogsbryn, backar och hagar, eller i igenväxande ängsmark. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet, men arten är känd redan under medeltiden (Nordstedt 1920).

Stenros

Etymologi. Artnamnet canina kommer latinets canis (hund). Namnet har använts som artepitet på fler olika växtarter och har också tolkats på flera olika sätt, bland annat att det syftar på växtens, liksom hundens, mångformighet.

Familj: Rosaceae
Släkte: Rosa

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosacan.html
Senaste uppdatering: 3 juli 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg