Åkerros

Rosa agrestis Savi

Svenska synonym: vit äppelros

Small-leaved Sweet-briar Acker-Rose

Åkerros Beskrivning. Åkerros är en omkring två meter hög och rikt grenig buske. Stammarna och grenarna är bågböjda och har talrika raka eller något böjda taggar som är nästan likstora. Bladen har två till tre par småblad, dessa är dubbelsågade i kanten och har killik bas. På undersidan sitter talrika körtelhår vilka ger bladen en tydlig fruktdoft om de gnuggas. Åkerros blommar i juni-juli, blommorna är tre till fyra centimeter breda och har vita eller ljust rosa kronblad. Foderbladen är flikiga och oftast nedböjda och tidigt avfallande. Nyponen är en till två centimeter långa, vanligen kala, och sitter på drygt centimeterlånga kala skaft.
Åkerros liknar mest arten äppelros (R. rubiginosa) som dock har mörkrosa blommor, olikstora taggar på grenarna, körtelhåriga blom- och fruktskaft, samt småblad med mer rundad bas.

Utbredning. Åkerros är mycket sällsynt och endast känd från Skåne. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Kjell-Arne Olsson 1993 i artikeln Åkerros, Rosa agrestis, ny för Sverige (Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1993,1: 14-17).

Etymologi. Artnamnet agrestis kommer av grekiskans agros (åker) och betyder 'växer i åkrar'.

Familj: Rosaceae
Släkte: Rosa

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosaagr.html
Senaste uppdatering: 22 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg