Finnros

Rosa acicularis Lindl.

Vetenskapliga synonym: R. carelica Fr.

Finnrose Finsk Rose Karjalanruusu

Beskrivning. Finnros är en ofta tämligen lågväxt buske som blir omkring en meter hög. Grenarna är mörkbruna och tätt klädda med raka tunna taggar. Även de gröna årsskotten som blommorna sitter på är tätt klädda med raka tunna taggar. Bladen är parbladiga med ett eller två par elliptiska småblad som är grovtandade i kanten. Finnros blommar i juni, blommorna är omkring fem centimeter breda och har karminröda kronblad. Foderbladen är enkla, utan flikar, och mer eller mindre körtelhåriga. Blomskaften är två till fyra centimeter långa och tätt klädda med körtelhår. Nyponen är röda och smalt elliptiska med framåtriktade foderblad.
Finnros liknar mest kanelros (R. majalis), men den senare skiljer sig genom att de blombärande årsskotten saknar taggar och att nyponen är runda.

Utbredning. Finnros är sällsynt och förekommer endast på några få platser längs Norrlandskusten, i Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten. Den växer i fuktiga näringsrika barrskogar. Första fynduppgift är från Skellefteå i Västerbotten och publicerades 1852 (Nordstedt 1920).

Användning. Finnros odlas ibland i trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet acicularis kommer av latinets aciculus (liten nål) och betyder 'med nålar', vilket syftar på taggarna.

Familj: Rosaceae
Släkte: Rosa

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"...liknar temligen Kanelrosen, men har hela stammen tätt beklädd med taggborster. Bladen äro glatta eller glest småhåriga, under gråaktiga. Kronbladen (blodrödt) purpurröda. Nyponen aflånga, upptill glest-körtelhåriga."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosaaci.html
Senaste uppdatering: 2 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg