Bildgalleri

Slån - Prunus spinosa L.


Slån, blommor

Frukter

Blommande slån

Frukter

Frukter

Slånbuskage

Slånbuskage

Vinterknoppar

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/prunu/prunspi2.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg