Vejksel

Prunus mahaleb L.

Vetenskapliga synonym: Cerasus mahaleb (L.) Mill.

Mahaleb Weichsel St Lucie Cherry Steinweichsel

Vejksel Beskrivning. Vejksel är en buske eller litet träd som kan bli upp till tre meter högt och som kan bilda rotskott. De unga kvistarna har längssprucken, doftande bark och är veka, filthåriga och något klibbiga. Bladen är fem till sex centimeter långa, håriga på undersidan av nerverna men kala och något glänsande på ovansidan. Bladskivan är rund till brett äggformig och tvärt avrundad eller med något hjärtlik bas, kanten är naggad eller trubbsågad med körtlar. Frukter av vejksel Vejksel blommar i maj med vita väldoftande blommor som är drygt en centimeter breda, blommorna är långskaftade och sitter flera tillsammans i korta kvastlika klasar. Frukterna är runda, upp till en halv centimeter breda och tunnköttiga, de är först mörkröda men blir slutligen svarta.
Vejksel känns igen på att blommorna sitter i korta och ganska glesa kvastlika klasar.

Vejksel Utbredning. Vejksel är sällsynt och förekommer förvildad och naturaliserad i södra Sverige. Den härstammar från Centraleuropa och växer oftast i närheten av bebyggelse, men kan ibland ses växa i naturliga miljöer, till exempel på kalkbergen på Stora och Lilla Karlsö. På Stora karlsö planterades arten in på 1880-talet (Hylander 1971). Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades år 1901 (Nordstedt 1920).

Frukter av vejksel Användning. Vejksel odlas ibland som häckväxt och används ibland också som grundstam för ympning av surkörsbär (P. cerasus).

Etymologi. Artnamnet mahaleb kommer av ett arabiskt ord som användes om vejksel år 1586 av Pierandrea Mattioli (Lid 1994). Det svenska namnet vejksel är en försvenskning av det tyska Weichsel.

Familj: Rosaceae
Släkte: Prunus

Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/prunu/prunmah.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg