Bestämningsnyckel

Prunus L. - Prunusar

1. Blommor i många, i långsträckta eller kvastlika klasar.
---2
1. Blommor ensamma eller i fåblommiga flockar.
---3

2. Blommor i långsträckt klase. Blad med vasst sågad kant.
---hägg (P. padus)
2. Blommor i kvastlik klase. Blad med naggad eller trubbsågad kant.
---vejksel (P. mahaleb)

3. Blommor i flockar. Frukter långskaftade, röda.
---4
3. Blommor ensamma eller i flockar. Frukter kortskaftade, blå, blåsvarta, röda eller gula, ofta blådaggiga.
---5

4. Stort träd med upp- eller utåtriktade grenar. Två körtlar (nektarier) en bit ned på bladskaftet. Blomflockar utvecklas ur bladlösa knoppar.
---sötkörsbär (P. avium)
4. Buske eller litet träd med ofta tunna hängande grenar. Två körtlar (nektarier) vid bladbasen. Blomflockar utvecklas ur bladiga knoppar.
---surkörsbär (P. cerasus)

5. Buske, med tornar. Blad två till fyra centimeter långa. Frukt upp till en och en halv centimeter lång, svartblå med blådaggig yta.
---slån (P. spinosa)
5. Buske eller träd, med eller utan tornar. Blad mer än fyra centimeter långa. Frukt mer än en och en halv centimeter lång, gul, röd eller blå, ibland med blådaggig yta.
---plommon (P. domestica)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/prunu/nyckel.html
Senaste uppdatering: 30 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg