Potentilla L.

Fingerörter

Beskrivning. Fleråriga örter, sällan ettåriga örter eller buskar, ibland med ovanjordiska reviga utlöpare. Stjälk nedliggande till upprätt. Blad tre- till sjufingrade eller parbladiga med uddblad, ofta med stjärnlika hår, bladskaft kort eller långt. Stipler välutvecklade, ibland sammanvuxna med bladskaftet. Blommor tvåkönade, ensamma eller oftast i glesa samlingar. Blomaxel torr, sällan något uppsvälld. Foder med ytterfoder, foderblad fyra eller fem. Kronblad fyra eller fem, gula, vita eller sällan mörkt karminröda. Ståndare talrika, vanligen gula. Pistiller talrika, stift ett från varje fruktämne. Frukt en nöt.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Flera fingerörter är apomiktiska och förökar sig således utan befruktning. Detta har resulterat i en tämligen stor variation inom vissa arter, där ett antal småarter ofta erkänns.
Vissa fingerörters likhet med smultron (Fragaria) är påfallande, men fingerörterna saknar smultronens röda köttiga blomaxel (skenfrukten). En art, kråkklöver (P. palustris), har en något uppsvälld blomaxel, den avviker också genom sina karminröda blommor, och placerades tidigare i ett eget släkte, Comarum. Fingerörterna liknar också arterna i släktet nejlikrötter (Geum) vilka dock har frukter med långa spröt.
Fingerörter delas numera ofta i flera mindre släkten, men presenteras här tills vidare som ett släkte.

Etymologi. Släktnamnet Potentilla är en dimunitivform av latinets potentia (kraft) och syftar på att flera arter använts som läkeväxter.

Släktet har mer än 500 arter. I Sverige förekommer 24 arter, inklusive ett antal apomiktiska småarter. Av arter som finns i landet kan nämnas femfingerört (P. argentea), blodrot (P. erecta), gåsört (P. anserina), revfingerört (P. reptans), trollsmultron (P. rupestris) och tok (P. fruticosa).
Några perenna arter odlas som prydnadsväxter, till exempel blodfingerört (P. atrosanguinea) och den sydeuropeiska guldfingerörten (P. aurea). Skensmultron (Potentilla indica) odlas ibland som krukväxt.

Familj: Rosaceae

Arter:
backfingerört (P. sordida)
blodrot (P. erecta)
femfingerört (P. argentea)
finsk fingerört (P. intermedia)
gråfingerört (P. acaulis)
grå småfingerört (P. subarenaria)
gåsört (P. anserina)
kråkklöver (P. palustris)
lappfingerört (P. nivea)
luddfingerört (P. heptaphylla)
mångfingerört (P. multifida)
norsk fingerört (P. norvegica)
raggfingerört (P. robbinsiana)
revfingerört (P. reptans)
revig blodrot (P. anglica)
smultronfingerört (P. sterilis)
småfingerört (P. tabernaemontani)
spetsfingerört (P. bifurca)
späd fingerört (P. micrantha)
styv fingerört (P. recta)
tok (P. fruticosa)
trollsmultron (P. rupestris)
tysk fingerört (P. thuringiaca)
vårfingerört (P. crantzii)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg