Småfingerört

Potentilla tabernaemontani Asch.

Vetenskapliga synonym: P. neumanniana Rchb., P. verna auct.
Svenska synonym: vårfingerört

Småmure Vår-Potentil Pikkuhanhikki Spring Cinquefoil Frühlings-Fingerkraut

Småfingerört Beskrivning. Småfingerört är en lågväxt, tuvad, flerårig ört som kan bli nästan två decimeter hög. Stjälkarna är veka och vanligen nedliggande, men de är inte rotslående. Bladen är vanligen femfingrade, småbladen är sågade i spetsen. De är håriga och grågröna på båda sidorna, men saknar oftast stjärnhår eller har ett fåtal sådana hos vilka alla grenar är liklånga. De vegetativa skotten har blad som är allsidigt riktade, de nedre stiplerna är smala och ihopväxta med bladskaftet. Småfingerört blommar i maj-juni med gula blommor som sitter i glesa knippen. Blommorna är femtaliga med kronblad som är ganska korta och smala, samt grunt urnupna i spetsen. Kronbladen saknar orange fläck vid basen.
Småfingerört Småfingerört är mycket lik grå småfingerört (P. subarenaria) vilken ofta inkluderas i arten småfingerört. Grå småfingerört är dock tydligt stjärnhårig med spridda stjärnhår där en gren på håren är tydligt längre än de övriga. Arten gråfingerört (P. acaulis) har tätt stjärnhåriga blad där alla grenar på håren är ungefär liklånga. Småfingerört kan även förväxlas med flera andra arter i släktet, bland annat vårfingerört (P. crantzii). Den senare skiljs genom större blommor med orange fläck vid basen, äggrunda nedre stipler och genom att bladen på de vegetativa skotten är riktade åt två håll. Den sällsynta arten luddfingerört (P. heptaphylla) skiljs genom att de nedre bladen är sjufingrade med småblad som är sågade till nedom mitten.

Småfingerört Utbredning. Småfingerört växer på torrbackar och berg, ofta på kalkrik mark. Den är sydlig och är vanlig endast upp till Uppland, men finns även på spridda lokaler längre norrut. Första fynduppgift publicerades år 1828 (Nordstedt 1920).

Småfingerört Etymologi. Artnamnet tabernaemontani hedrar den tyske läkaren och botanisten Jacob Theodor Tabernaemontanus som levde i slutet av 1500-talet. Det äldre namnet vårfingerört används numera på Potentilla crantzii.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/potetab.html
Senaste uppdatering: 24 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg