Grå småfingerört

Potentilla subarenaria Borbás ex Zimmeter

Svenska synonym: taggsmåfingerört

Grå Vår-Potentil Sakarahanhikki

Grå småfingerört Beskrivning. Grå småfingerört är en lågväxt, flerårig ört. Stjälkarna är nedliggande till uppstigande och blir två till tre decimeter långa. Stjälkbladen sitter strödda och vid stjälkbasen sitter bladrosetter med allsidigt riktade blad. Bladen är femfingrade, mörkgröna på ovansidan och något ljusare undertill, de har ganska rikligt med stjärnhår men grenarna hos dessa är inte likstora, utan en gren är avsevärt längre än de övriga. Stiplerna är smala och spetsiga. Grå småfingerört blommar i maj-juni, blommorna är små och har enfärgade gula Grå småfingerört kronblad som är ungefär lika långa som fodret.
Grå småfingerört har ibland betraktats som en hybrid mellan småfingerört (P. tabernaemontani) och gråfingerört (P. acaulis). Den liknar mest småfingerört (P. tabernaemontani), men den senare skiljs genom att dess blad oftast helt saknar stjärnhår, eller är försedda med ett fåtal sådana där alla grenar är lika långa. Arten gråfingerört (P. acaulis) har tätt stjärnhåriga blad.

Smala stipler

Utbredning. Grå småfingerört är ganska vanlig i Syd- och Mellansverige men dess utbredning är ofullständigt känd eftersom den varit sammanblandad med småfingerört (P. tabernaemontani). I vissa delar av landet är grå småfingerört betydligt vanligare än småfingerört. Arten växer på soliga torrbackar.

Etymologi. Artnamnet subarenaria kommer latinets sub- (under) och arenaria som är ett äldre artepitetet hos arten gråfingerört (P. acaulis) och betyder 'nästan som gråfingerört'.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/potesub.html
Senaste uppdatering: 5 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg