Smultronfingerört

Potentilla sterilis (L.) Garcke

Vetenskapliga synonym: P. fragariastrum Ehrh.

Jordbærmure Jordbær-Potentil Barren Strawberry Erdbeer-Fingerkraut

Beskrivning. Smultronfingerört är en hårig, flerårig ört som bildar krypande rotslående skott och som bara blir upp till en decimeter hög. Bladen är trefingrade med grovtandade småblad och påminner mycket om smultronblad, de är grågröna på ovansidan och vithåriga undertill. Smultronfingerört blommar i april-maj med ganska små vita blommor som sitter ensamma. Kronbladen är grunt urnupna och ungefär lika långa som fodret. Ståndarsträngarna är kala. Frukterna, de små nötterna, sitter samlade på det torra, ej uppsvällda, blomfästet.
Smultronfingerört liknar späd fingerört (P. micrantha), men den senare har fler bladtänder, saknar utlöpare, samt har ståndarsträngar som är håriga nedtill. De två arterna smultron (Fragaria vesca) och backsmultron (F. viridis), har grönare blad, större blommor och en blomaxel som med tiden blir köttig och röd.

Utbredning. Smultronfingerört är mycket sällsynt och förekommer endast i västra Skåne. Den växer på näringsrik jord i backar, ängsmark, skogsbryn. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av N. Hjalmar Nilson i Botaniska Notiser år 1881 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet sterilis är latinets ord för steril och syftar på att arten, trots likheten med arterna i släktet smultron (Fragaria), inte bildar en köttig röd skenfrukt.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Föregående höst påträffades af lektor L. J. WAHLSTEDT i Kristianstad vid granskning af ett herbarium under namnet Fragaria collina en växt, som vid närmare undersökning befans vara just Potentilla Fragiastrum och som af skolynglingarne OTTO INGVARSSON, PER PERSSON BRUNELL och HERMAN PERSSON insamlats vester om Ystad..."

Ur Potentilla Fragiastrum Ehrh. inhemsk i Sverige av N. Hjalmar Nilsson (Botaniska Notiser 1881)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/poteste.html
Senaste uppdatering: 12 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg