Backfingerört

Potentilla sordida Fr. ex Aspegren

Vetenskapliga synonym: P. collina auct., P. wiemanniana auct.

Bakkemure Bakke-Potentil

Beskrivning. Backfingerört är en lågväxt, flerårig ört som blir omkring två decimeter hög. Stjälken är uppstigande och vid basen sitter flera skott med bladrosetter. Bladen är fem- till sjufingrade med småblad som är tandade upptill och har killik bas. På ovansidan är bladen mörkgröna, kala eller gleshåriga och på undersidan glest filthåriga. Stiplerna är ihopväxta med bladskaftet. Backfingerört blommar i juni-juli med gula blommor som sitter i glesa knippen. Blommorna har klargula kronblad som är något längre än fodret.
Backfingerört kännetecknas av sina uppstigande stjälkar och sina blad med glest filthårig undersida. Arten är apomiktisk och mångformig.

Utbredning. Backfingerört är sällsynt och förekommer i några få sydsvenska landskap, i Blekinge, Småland och på Öland och Gotland. Arten växer på sandiga men näringsrika torrängar och slänter. Första fynduppgift är från Öland och Gotland och publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet sordida kommer av latinets sordidus (oren) och betyder orent vit vilket syftar på bladundersidan.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/potesor.html
Senaste uppdatering: 2 augusti 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg