Trollsmultron

Potentilla rupestris L.

Vetenskapliga synonym: Drymocallis rupestris (L.) Sojak

Kvitmure Sten-Potentil Valkohanhikki Rock Cinquefoil Felsen-Fingerkraut

Trollsmultron Beskrivning. Trollsmultron är en ganska högväxt, kraftigt byggd, flerårig ört som kan bli upp till fem decimeter hög. Stjälken är hårig, ofta rödaktig, och är något grenad i övre delen. Bladen sitter dels i rosett vid basen och dels på stjälken. De nedre bladen är stora och kan bli nästan två decimeter långa, de är parbladiga med två eller tre par rundade, grovtandade småblad. Stjälkbladen är trefingrade. Trollsmultron blommar i juni-juli med stora vita blommor som sitter i glesa samlingar. Blommorna är vanligen omkring två centimeter breda, med vita kronblad och rödbruna ståndarknappar.
Trollsmultron Trollsmultron karaktäriseras av sina parbladiga nedre blad och sina stora vita blommor. Den kan inte förväxlas med någon annan svensk växt.

Trollsmultron Utbredning. Trollsmultron är sällsynt och förekommer huvudsakligen i de sydvästsvenska landskapen, men har även påträffats på andra håll, till exempel i östra Småland och i Värmland. Arten växer på solvarma klipphyllor och torrbackar samt i kanten av busksnår. Den har minskat på flera platser och blivit allt sällsyntare på senare år. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica år 1694 (Nordstedt 1920).

Trollsmultron Övrigt. Numera delas arterna i släktet fingerörter (Potentilla) upp på flera mindre släkten och trollsmultron förs då till släktet trollsmultron (Drymocallis).

Trollsmultron, utblommt exemplar Etymologi. Artnamnet rupestris kommer av latinets rupes (klippa) och betyder 'växer på klippor'. Det svenska namnet trollsmultron lär, enligt Lyttkens (1904-15), ha konstruerats av A. G. Nathorst år 1904. Nathorst skriver i Svenska växtnamn 3 (Arkiv för Botanik 2, 1904) att han som namn har "föreslagit Trollsmultron. Namnet syftar därpå, att blommornas likhet med smultronens så tillvida är bedräglig som frukterna ej äro ätliga".

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/poterup.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg