Raggfingerört

Potentilla robbinsiana Oakes

Vetenskapliga synonym: P. hyparctica Malte, P. emarginata Pursh (ssp. hyparctica)
Svenska synonym: polarfingerört

Raggmure Polar-Potentil

Raggfingerört Beskrivning. Raggfingerört är en liten flerårig ört som bara blir ett par centimeter hög. Den växer i små, ganska täta tuvor med låga styva stjälkar. Bladen är håriga, trefingrade, med grovsågade småblad, de är gröna och nästan kala på undersidan, men har vita hår på mittnerven och i bladkanten. Raggfingerört blommar i juni-juli med drygt centimeterstora gula blommor. Arten som i huvudsak är nordamerikansk företräds i Sverige av underarten hyparctica (Malte) D. Löve.
Raggfingerört har ett ganska karaktäristiskt utseende, men kan förväxlas med lågvuxna exemplar av vårfingerört (P. crantzii), som dock skiljs genom att ha femfingrade rosettblad. Arten lappfingerört (P. nivea) skiljs genom snövit bladundersida.

Utbredning. Raggfingerört är en av våra sällsyntaste fjällväxter och är i Sverige bara påträffad i Lule Lappmark. Den växer på kalkrika fjälltoppar, i grus och klippspringor. Närmaste växtplats finns på Spetsbergen. Arten är också en av de sist upptäckta fjällväxterna i den svenska floran. Första fynduppgift. Arten upptäcktes den 4 augusti 1941 av Sten Selander, men fyndet publicerades först år 1942. Han berättar i boken Lappland hur han under en exkursion på ett fjäll i Padjelanta, med ansträngt likgiltig röst, ropade till sin reskamrat att han funnit en ny växt för den svenska floran.

Etymologi. Artnamnet robbinsiana hedrar den amerikanske botanisten J. W. Robbins (1801-1879).

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/poterob.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg