Revfingerört

Potentilla reptans L.

Svenska synonym: revig fingerört

Krypmure Krybende Potentil Suikerohanhikki Creeping Cinquefoil Kriechendes Fingerkraut

Revfingerört Beskrivning. Revfingerört är en lågväxt, sparsamt hårig, flerårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Stjälkarna är nedliggande, ofta rödaktiga, och bildar revor som rotar sig vid noderna. Bladen är långskaftade och femfingrade, småbladen är gröna på båda sidor och tandade nästan till basen. Revfingerört, blad Stiplerna är delvis ihopväxta med bladskaftet. Revfingerört blommar från juni till augusti med gula blommor som sitter ensamma på långa skaft från bladvecken på de krypande stjälkarna. Blommorna har fem kronblad.
Revfingerört känns lätt igen på de ensamma, långskaftade blommorna och de nedliggande stjälkarna som bildar revor.

Revfingerört Utbredning. Revfingerört är vanlig i sydligaste Sverige samt i de östra delarna av Svealand, i övrigt förekommer den sparsamt upp till Ångermanland. Den växer på öppen kulturmark, vid stigar, i vägkanter, på stränder och i gräsmattor och rabatter. Revorna bildas företrädesvis i öppna lägen och arten koloniserar snabbt ny mark. Däremot bildas sällan revor då den står i högre vegetation. Revfingerört Första fynduppgift publicerades på 1600-talet, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet reptans kommer av latinets repto (smyga omkring) och betyder rotslående.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bland våra vanligare Potentillor utmärker sig Reviga Fingerörten genom sina långt krypande stjelkar, sina vackra blad och temligen stora blommor. Den förtjenar särdeles väl namnet revig (reptans). Revorna eller "rankorna", hvilka isynnerhet upptill och på sensommaren slå rötter från lederna, utgå icke sällan flera från en gemensam "rot", som sträcker sig ganska långt ner i marken."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/poterep.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg