Norsk fingerört

Potentilla norvegica L.

Vetenskapliga synonym: P. monspeliensis L., P. norvegica L. ssp. hirsuta (Michx.) Hyl., P. norvegica L. var. hirsuta (Michx.) Torr. & A. Gray (ssp. monspeliensis)

Norsk mure Norsk Potentil Peltohanhikki Noregsmura Ternate-leaved Cinquefoil Norwegisches Fingerkraut

Norsk fingerört Beskrivning. Norsk fingerört är en utspärrat hårig, ofta kraftigt byggd, ettårig ört som inte har någon bladrosett. Stjälken är upprätt, upp till fem decimeter hög, och grenig med stora, rent gröna, trefingrade blad som är gröna på undersidan. Småbladen är stora och grovsågade i kanten. Stiplerna är välutvecklade och fastväxta vid bladskaftet. Norsk fingerört blommar från juni till september med gula femtaliga blommor. Blommorna har korta kronblad som oftast är tydligt kortare än fodret. Arten anses i Sverige omfatta två underarter, vilka dock är oklart avgränsade. Den bofasta huvudunderarten Norsk fingerört (ssp. norvegica) har spetsiga bladtänder och högst två tänder på stiplerna, medan den tillfälligt påträffade ssp. monspeliensis (L.) Asch. & Graebn. har trubbiga bladtänder och fler än två stipeltänder.
Norsk fingerört har ett särpräglat utseende med sina stora trefingrade blad och små gula kronblad. Den liknar arten finsk fingerört (P. intermedia), men den senare har femfingrade nedre blad och längre kronblad.

Norsk fingerört

Utbredning. Norsk fingerört är ganska vanlig i hela landet, från Skåne till Torne Lappmark. Den växer på näringsrik kulturpåverkad mark, som ruderatmark, rabatter, hamnar och upplagsplatser. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet norvegica kommer av latinets Norvegia (Norge) och betyder norsk.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/potenor.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg