Mångfingerört

Potentilla multifida L.

Fingermure Finbladet Potentil Liuskahanhikki

Mångfingerört

Beskrivning. Mångfingerört är en hårig, tämligen lågväxt, flerårig ört som ibland kan bli beståndsbildande. Stjälkarna är nedliggande eller uppstigande, greniga och kan bli upp till fyra decimeter höga. Bladen är parbladiga, med två eller tre par djupt parflikiga småblad vilka är tätsittande. På Mångfingerört ovansidan är bladen mörkgröna medan undersidan är vitfiltad. Mångfingerört blommar i juli-augusti med gula blommor som sitter flera tillsammans i greniga samlingar. Blommorna är femtaliga och kronbladen är något längre än fodret.
Mångfingerört är lätt att känna igen på de parbladiga bladen med sina djupt parflikade småblad. Den kan inte förväxlas med andra arter.

Mångfingerört

Utbredning. Mångfingerört är mycket sällsynt och förekommer endast på några få platser i Pite, Lule och Torne Lappmark. Den växer på klipphyllor och i sydbranter på torr kalkrik mark, oftast i övre barrskogsregionen. Utblommad mångfingerört Första fynduppgift är från Pite Lappmark där den hittades av E. Nyman sommaren 1892, han publicerade fyndet i Botaniska Notiser 1895 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet multifida kommer av latinets multi- (många) och findere (klyva), namnet betyder mångflikig och syftar på bladen.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Under sökandet efter mossor på en brant klippvägg observerade jag högt öfver mitt hufvud på en jordtäckt klippafsats en växt, som visserligen till sin allmänna habitus något erinrade om Potentilla argentea, men på samma gång genom sina mer findelade blad gjorde intryck af att tillhöra någon för mig okänd Potentilla-form. Med mycket besvär lyckades det mig att från den ganska stora tufvan medels en lång stör lösslita ett par stjelkar..."

Ur En för Sverige ny Potentilla av E. Nyman (Botaniska Notiser 1895)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/potemul.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg