Finsk fingerört

Potentilla intermedia L.

Svenska synonym: ryssfingerört

Russemure Småblomstret Potentil Huhtahanhikki Russian Cinquefoil Mittleres Fingerkraut

Finsk fingerört Beskrivning. Finsk fingerört är en vanligen lågväxt, tvåårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälken är mjukhårig, båglikt uppstigande och grenig i toppen, den har aldrig vegetativa bladrosetter vid basen. Bladen är långskaftade och även de basala bladen har femfingrad bladskiva som är grön på båda sidorna, småbladen är smalt äggrunda och grovtandade. Stiplerna är ihopväxta med bladskaftet. Finsk fingerört blommar i juli-augusti med gula blommor som sitter i mångblommiga men ganska glesa knippen. Kronbladen är ljusgula och något längre än fodret.
Finsk fingerört Finsk fingerört känns igen på avsaknaden av bladrosetter vid stjälkens bas, samt av att även de basala bladen har femfingrad bladskiva. Den liknar något norsk fingerört (P. norvegica), men den senare har trefingrade basala blad och kronblad som är kortare än fodret. Arten bladundersida tysk fingerört (P. thuringiaca) skiljs genom förekomsten av vegetativa bladrosetter vid basen av stjälken, samt av att en del blad är sjufingrade.

bladöversida

Utbredning. Finsk fingerört är sällsynt och ofta tillfällig. Den förekommer främst i södra Sverige, på ruderatmark, i hamnar, på bangårdar och liknande. Första fynduppgift publicerades på 1800-talet (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet intermedia betyder intermediär.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/poteint.html
Senaste uppdatering: 11 september 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg