Luddfingerört

Potentilla heptaphylla L.

Vetenskapliga synonym: P. opaca L.

Lodnemure Mat Potentil Rötliches Fingerkraut

Luddfingerört Beskrivning. Luddfingerört är en lågväxt och ganska späd flerårig ört som kan bli drygt en decimeter hög. Stjälkarna är uppstigande eller ibland nedliggande, men revar sig inte och är inte rotslående. De är ofta rödaktiga och luddigt håriga med körtelhår upptill. Rosettbladen är oftast sjufingrade och ludna, men saknar stjärnhår, stjälkbladen är enkla eller trefingrade. Småbladen är djupt sågade. Stiplerna är hela och sammanvuxna med bladskaftet. Vid basen av blomstänglarna sitter några vegetativa bladrosetter. Luddfingerört blommar i maj, blommorna är små, femtaliga, med gula kronblad.
Luddfingerört Luddfingerört liknar flera andra arter i släktet, till exempel småfingerört (P. tabernaemontani), men karaktäriseras av de vanligen sjufingrade rosettbladen som är sågade till mitten, samt av den ludna behåringen.

Luddfingerört Utbredning. Luddfingerört är sällsynt och förekommer endast i Skåne och Blekinge. Den växer på torr kalkrik sandmark och torrbackar. Första fynduppgift är från Kävlinge i Skåne och publicerades år 1819 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet heptaphylla kommer av grekiskans hepta (sju) och fyllon (blad) och betyder sjubladig, vilket syftar på de vanligen sjufingrade rosettbladen.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/potehep.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg