Tok

Potentilla fruticosa L.

Vetenskapliga synonym: Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., Pentaphylloides fruticosa (L.) Ikonn., Potentilla × friedrichsenii Späth
Svenska synonym: blekgul tok, ölandstok

Buskmure Almindelig Busk-Potentil Pensashanhikki Shrubby Cinquefoil

Tok

Beskrivning. Tok, eller ölandstok som den ofta kallas, är en rikt grenig, meterhög buske med rödbrun, med tiden gråaktig, avflagnande bark. Bladen är grågröna och parbladiga, med spetsiga, lansettlika småblad och ett uddblad. Tok Tok blommar från juni till september, blommorna är stora, vanligen omkring två centimeter breda, med överlappande kronblad. Frukterna är något håriga.
Tok kan knappast förväxlas med andra arter, men det finns flera odlade sorter och hybrider av tok som kan förväxlas med den vilda arten. De övriga arterna i släktet fingerörter (Potentilla) är örter.

Tok

Utbredning. Tok växer på tidvis fuktig kalkmark, hos oss endast på Öland och Gotland. Arten är beståndsbildande och vanlig endast på Ölands alvar. På Gotland förekommer den sällsynt på liknande ståndorter. Tokens utbredning är växtgeografiskt intressant, då den har sin huvudutbredning i Centralasien. De öländska och gotländska förekomsterna bör betraktas som utposter av en tidigare sammanhängande utbredning. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Tok

Användning. Tok är mycket torktålig och planteras ofta i parker och trädgårdar. Ett antal hybrider, namnsorter och närstående asiatiska arter förekommer i handeln, där röd-, rosa- eller vitblommiga tokar saluförs, men även sådana med gula blommor i olika schatteringar. Vinterståndare Förvildade exemplar av odlade tokar kan påträffas i olika delar av landet, och dessa avviker ofta från de vilda populationerna. Vilka sorter eller hybrider det rör sig om är ofta mycket svårt att avgöra.

Etymologi. Artnamnet fruticosa kommer av latinets frutex (buske) och betyder buskformig. Det svenska namnet tok omtalas redan av Linné, som i sin Carl Linnæi öländska och gotländska resa år 1741 skriver att "Tok kallas på Öland en buske, som i hela wärlden är mycket rar".

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Näst intill, i en tuvig sänka, växer en hel mängd låga, grågröna buskar. Nu på våren märker man dem knappt, men fram i juni slår de ut sina första guldgula blommor, och deras blomning varar sedan ända till hösten. Den lilla busken har ett underligt namn, den kallas tok. Här på Öland växer den i tusenden. Den finns också på Gotland. Dess egentliga hem är i Sibirien."

Ur Sveriges natur I av Carl Fries (1950)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/potefru.html
Senaste uppdatering: 19 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg