Spetsfingerört

Potentilla bifurca L.

Vetenskapliga synonym: Schistophyllidium bifurcum (L.) Ikonn.
Svenska synonym: tvåspetsad fingerört

Gaffelmure Gaffel-Potentil Kaksiliuskahanhikki

Spetsfingerört Beskrivning. Spetsfingerört är en flerårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög och som har veka nedliggande till uppstigande stjälkar. Bladen är parbladiga, med tre eller fyra par småblad som är lansettlika med helbräddad kant och oftast tvåkluvna i spetsen. Spetsfingerört blommar i juni-juli med gula blommor som sitter få tillsammans. Kronbladen är ungefär lika långa som fodret.
Spetsfingerört känns lätt igen på de parbladiga bladen med i spetsen tvåkluvna småblad.

Spetsfingerört

Utbredning. Spetsfingerört är sällsynt och förekommer på Fårö på Gotland, i Småland, Östergötland och i Stockholmstrakten, men kan också påträffas på annat håll, men då oftast tillfälligt. Arten är ursprungligen införd med barlast från Ryssland under 1800-talet, men är numera naturaliserad på några få platser. Den växer på torr sandig gräsmark, men kan också dyka upp på ruderatmark. Spetsfingerört Första fynduppgift är från Stockholm och publicerades i Botaniska Notiser 1896 (Hylander 1971). Arten hade påträffats i "södra bergen" av F. R. Aulin och i Stora Värtan. I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns ett exemplar som är insamlat av Aulin redan 1891, detta exemplar kan ses i artens bildgalleri.

Övrigt. Arten förs numera ofta till släktet spetsfingerörter (Schistophyllidium).

Etymologi. Artnamnet bifurca kommer av latinets bi- (två) och furca (gaffel), namnet betyder tvågrenad och syftar på att småbladen är tvåkluvna i spetsen.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Den 20 febr. 1895.
...Dr. GUNNAR ANDERSSON förevisade den vid Stora Värtan funna östeuropeiska Potentilla bifurca L. Med anledning däraf meddelade adj. F. R. AULIN att denna art äfven anträffats i "södra bergen" invid Stockholm."

Från Botaniska Sällskapets i Stockholm sammankomster (Botaniska Notiser 1896)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/potebif.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg