Femfingerört

Potentilla argentea L.

Vetenskapliga synonym: P. impolita auct. ssp. acutifida Markl. (var. acutifida), P. decora Markl. (var. decora), P. demissa Jord. (var. demissa), P. dissecta (Wallr.) Zimmeter (var. dissecta), P. argentea L. ssp. impolita auct., P. argentea L. var. impolita auct., P. impolita auct., P. neglecta Baumg. (var. incanescens)
Svenska synonym: silverfingerört; vanlig femfingerört (var. argentea), vasstandad femfingerört (var. acutifida), smal femfingerört (var. decora), liten femfingerört, späd femfingerört (var. demissa), flikig femfingerört (var. dissecta), stor femfingerört, stor silverfingerört (var. incanescens)

Sølvmure Sølv-Potentil Hopeahanhikki Hoary Cinquefoil Silber-Fingerkraut

Femfingerört Beskrivning. Femfingerört är en flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög och som har en kort, grov jordstam. Stjälkarna är ganska styva och upprätta eller nedliggande men rotar sig inte vid noderna. Bladen är femfingrade och har grovt sågade småblad med mer eller mindre invikt kant, undersidan har ofta silvervit behåring och ibland är även ovansidan hårig. Femfingerört blommar från juni till augusti, blommorna är femtaliga, ganska små, och sitter i greniga toppställda samlingar. Kronbladen är ljust gula och något längre än fodret. Frukten är en liten nöt.
Femfingerört är lätt att känna igen på de femfingrade bladen med silvergrå behåring på undersidan av de oftast smala småbladen.

Femfingerört

Övrigt. Femfingerört delas ibland i ett antal apomiktiska småarter med delvis skilda kromosomtal och huvudsakligen könlös fortplantning. Dessa uppvisar vissa skillnader i växtsätt, hårighet och bladens flikighet, men är ändå inte skarpt avgränsade från varandra utseendemässigt och de betraktas vanligen som underarter eller varieteter av den variabla kollektivarten femfingerört.
Vanlig femfingerört (var. argentea) och liten femfingerört (var. demissa (Jord.) Lehm.) har grön bladovansida och småblad som endast är tandade i yttre delen. Den förra har upprätt växtsätt medan den senare har mer eller mindre nedliggande stjälkar. Båda dessa är vanligen diploider med 14 kromosomer. De fyra övriga varieteterna är oftast hexaploider, det vill säga med tre gånger så många kromosomer (2n=42), och med småblad som är tandade ungefär till mitten, samt oftast med markant hårig bladovansida. Stor femfingerört (var. incanescens (Opiz) Focke) och smal femfingerört (var. decora (Markl.) Karlsson) har småblad som är tandade till nedom mitten, medan småbladen hos vasstandad femfingerört (var. acutifida (Markl.) Karlsson) och flikig femfingerört (var. dissecta Wallr.) är tandade ungefär till mitten.

Utbredning. Femfingerört är vanlig i nästan hela landet, den växer på torrbackar, berghällar, sandmarker, stränder och vägkanter. De olika varieteternas utbredning är ofullständigt känd. Första fynduppgift för kollektivarten är från Uppland och publicerades av O. Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet argentea kommer av latinets argentum (silver) och betyder silverfärgad, vilket syftar på den silvervita bladundersidan.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/potearg.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg