Revig blodrot

Potentilla anglica Laichard.

Vetenskapliga synonym: P. procumbens Sibth.
Svenska synonym: revblodrot

Kryptepperot Liggende Potentil Lännenhanhikki Trailing Tormentil Niederliegendes Fingerkraut

Beskrivning. Revig blodrot är en flerårig ört som kan bli upp till fem decimeter hög. Stjälkarna är nedliggande, greniga och revbildande. Bladen är tre- till femfingrade och gröna på båda sidor. Både de basala bladen och stjälkbladen är tydligt skaftade. Stiplerna är fria och stora, flikiga eller nästan hela. Revig blodrot blommar i juli-augusti med gula blommor som sitter enstaka på långa skaft från stjälkarna. Blommorna har oftast fyra kronblad.
Revig blodrot liknar mest blodrot (P. erecta) som också har fria stipler och fyrtaliga blommor. Blodrot skiljs genom oskaftade stjälkblad, samt att stjälkarna inte är rotslående. De två arterna kan korsa sig med varandra och ge en delvis fertil hybrid.

Utbredning. Revig blodrot är sällsynt och är bara känd från Skåne, Blekinge, Småland och Västergötland. Arten växer i skogsbryn, ängar och vägkanter, på frisk mager mark. Första fynduppgift publicerades på 1800-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet anglica kommer av latinets Anglia (England) och betyder engelsk.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/poteang.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg