Gråfingerört

Potentilla acaulis L.

Vetenskapliga synonym: P. arenaria Borkh., P. cinerea auct., P. incana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

Gråmure Grå Potentil Sand-Fingerkraut

Beskrivning. Gråfingerört är en lågväxt, flerårig ört. Stjälkarna är sparsamt greniga och blir drygt en decimeter höga, vid basen sitter flera vegetativa skott med blad i rosett vilket ger ett mattlikt växtsätt. Bladen är skaftade, matt grågröna, femfingrade med smalt äggrunda småblad som är tandade till nedom mitten. Bladens ovansida och undersida är tätt klädd med små stjärnhår hos vilka grenarna är liklånga. Stiplerna är smalt lansettlika och delvis sammanvuxna med bladskaftet. Gråfingerört blommar i maj-juni med gula blommor som sitter i glesa knippen. Blommorna är femtaliga och har ljusgula kronblad som är liklånga med fodret. I Sverige förekommer bara underarten arenaria (Borkh.) Soják.
Gråfingerört liknar småfingerört (P. tabernaemontani), men den senare har inga eller ganska få stjärnhår på bladen. Arten grå småfingerört (P. subarenaria) har talrika stjärnhår men dessa har en gren som är mycket längre än de övriga. Alla arterna ingår i ett apomiktiskt komplex av småarter inom vilket de olika enheterna inte alltid är skarpt åtskilda.

Utbredning. Gråfingerört är ganska vanlig i sydöstligaste Sverige, i Blekinge, Småland och på Öland och Gotland. Den växer på torr öppen sandig mark, på torrbackar, alvar och i vägkanter. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet acaulis betyder 'utan stjälk' och kommer av latinets caulis (stjälk) och a- (utan), namnet syftar på artens låga växtsätt.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/poteaca.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg