Bestämningsnyckel

Malus Mill. - Aplar

1. Bladens undersida vitluden, bladskaft kort. Foderblad håriga. Frukt stor, med syrlig eller söt aromatisk smak, fruktskaft kort.
---apel (M. domestica)
1. Blad kala, bladskaft långt. Foderblad kala. Frukt liten, med sur smak, fruktskaft långt.
---vildapel (M. sylvestris)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/malus/nyckel.html
Senaste uppdatering: 30 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg